AMAROS JOALHEIROS
Av. Cruzeiro Seixas, 5 ( Dolce Vita Tejo)
2650 Amadora Amadora
Portugal