ARGYROPOULOS
VENIZEVOU 146
58100 GIANNITSA Grecia
Teléfono: GIANNITSA