JOYERIA CARBAL
Calle Velazquez 45
28001 Madrid España
Teléfono: 914318334