JOYERIA ELADIO
Calle Uria 1
33700 Luarca Asturias
España
Teléfono: 985641730