JOYERIA ELOY
Calle Martinez Villegas 6
47014 Valladolid España
Teléfono: 983132233