JOYERIA OTERO
Calle Uria 25
33003 Oviedo Asturias
España
Teléfono: 985246639