JOYERIA ENCARNA MENA
Calle Teobaldo Power 19
38002 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife
España
Teléfono: 822040414