JOYERIA KARISMA
Calle Loygorri 12
46780 Oliva Valencia
España
Teléfono: 962850459