JOYERIA SORO
Calle San Jorge 8
50660 Tauste Zaragoza
España
Teléfono: 976854571